Dio's Costume

Dio(66 costumes)-takanoshin name combination
1
narikiri si
(default)
default
2
minarai kensi
(squire)
shop
150 GALD
3
kensi
(knight)

(minarai kensi) + (minarai kensi)
4
kengou
(swordsman)

(samurai) + (samurai)
5
samurai
(samurai)

(kensi) + (kensi)
6
kakutou ka
(fighter)
shop
150 GALD
7
sihan dai
(martial artist)

(kakutou ka) + (kakutou ka)
8
chyanpion
(champion)

(sekitori) + (sekitori)
9
sekitori
(sumo)

(sihan dai) + (sihan dai)
10
mahou tsukai
(magician)
shop
150 GALD
11
furea meiji
(flare mage)

(mahou tsukai) + (mahou tsukai)
12
akua meiji
(aqua mage)

(furea meiji) + (furea meiji)
13
uindo meiji
(wind mage)

(mahou tsukai) + (mahou tsukai)
14
a-su meiji
(earth mage)

(furea meiji) + (furea meiji)
15
sanda- meiji
(thunder mage)

(akua meiji) + (akua meiji)
16
so-sara-
(sorcerer)

(sanda- meiji) + (sanda- meiji)
17
uiza-do
(wizard)

(so-sara-) + (so-sarisu)
18
hi-ra-
(healer)
shop
150 GALD
19
kurerikku
(cleric)

(hi-ra) + (hi-ra)
20
hanta-
(hunter)
shop
150 GALD
21
renjya-
(ranger)

(hanta-) + (hanta-)
22
a-chya-
(archer)

(renjya-) + (renjya-)
23
touzoku
(thief)

(minarai kensi) + (hanta-)
24
oo dorobou
(great thief)

(touzoku) + (touzoku)
25
asasin
(assassin)

(oo dorobou) + (oo dorobou)
26
ninjya
(ninja)

(asasin) + (asasin)
27
ninjya gasira
(ninja boss)

(ninjya) + (ninjya)
28
syounin
(merchant)

(minarai kensi) + (kakutou ka)
29
dai syounin
(big merchant)

(syounin) + (syounin)
30
gakusya
(scholar)

(minarai kensi) + (mahou tsukai)
31
kakutou kensi
(gladiator)

(kengou) + (chyanpion)
32
honoo no kensi
(fire knight)

(kensi) + (furea meiji)
33
kaminari tousi
(thunder master)

(sihan dai) + (sanda- meiji)
34
syuudou sou
(monk)

(sippu kensi) + (sippu kensi)
35
bajirisuku
(basilisk)

(doragon naito) + (doragon naito)
36
bagu bea
(bagu bear)
steal from bagu bear
37
da-ku ai
(dark eye)

(chyoukyou si) + (sinigami)
38
chyoukyou si
(animal trainer)

(kakutou ka) + (bagu bea)
39
mamono tsukai
(monster tamer)

(sihan dai) + (chyoukyou si)
40
doragon naito
(dragon knight)

(bagu bea) + (bagu bea)
41
sinigami
(grim reaper)

(asasin) + (bagu bea)
42
asobi nin
(clown)

(mahou tsukai) + (hi-ra)
43
gynbura-
(gambler)

(mahou tsukai) + (asobi nin)
44
yakusya
(kabuki actor)

(sihan dai) + (odoriko)
45
tejinasi
(entertainer)

(gynbura-) + (mahou tsukai)
46
sasurai kensi
(wandering swordsman)

(minarai kensi) + (samurai)
47
ryouri nin
(chef)

(minarai kensi) + (mahou tsukai)
48
ryousi
(fisher)

(hanta-) + (ryouri nin)
49
kajiya
(blacksmith)

(ryousi) + (ryousi)
50
ekaki
(artist)

(kakutou ka) + (hi-ra)
51
manga ka
(manga artist)

(ekaki) + (ekaki)
52
ouji sama
(prince)

(utahime) + (utahime)
53
kuresu
(Cless)

(kakutou kensi) + (kuro-bisu)
9368 gald
54
kura-su
(Klarth)

(so-sara-) + (gakusya)
8838 gald
55
chesuta-
(Chester)

(a-chya-) + (sunaipa-)
8738 gald
56
morisun
(Morrison)

(yakusya) + (sanda- meiji)
6838 gald
57
daosu
(Dhaos)

(uiza-do) + (mamono tsukai)
7738 gald
58
pakku man
(PacMan)
*from pacman

(da-ku ai) + (ryouri nin)
59
gurobuda-
(gurobuda)
*from grobda

(kani) + (ryousi)
60
pino
(pino)
*from toypop
complete the event #29
61
kuro-bisu
(kurobisu)
*from dragon buster

(honoo no kensi) + (ouji sama)
62
kagekiyo
(kagekiyo)
*from genpei touma den

(samurai) + (sasurai kensi)
63
sandora
(sandora)
*from warukyure no densetsu

(syuudou sou) + (doragon naito)
64


heihachi
(Heihachi Mishima)
*from tekken

(chyanpion) + (kaminari tousi)
1293 gald
65
giru
(gil)
*from dorua-ga no tou
complete the event #30
66
bakyura
(bakyura)
*from xevious

(kani) + (kajiya)